Orientēšanās klubs DR-Krasts

 

"Liepājas orientēšanās čempionāts 2023" sacensību nolikums

Mērķis un uzdevumi:

 • Veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.
 • Palielināt orientēšanās sporta atpazīstamību Liepājā.

Norises vieta un laiks:

Organizatori:

 • Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs „DR-Krasts” sadarbībā ar Liepājas Sporta pārvaldi un Latvijas Orientēšanās federāciju.
 • Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Bethers Tel:29199411

Programma:

 • 10.0011.30 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.
 • 11.30 Pirmsstarta informācija.
 • 12.00 Starts izlozes secībā.
 • 14.30 Uzvarētāju apbalvošana.

Dalībnieki:

 • S10; V10  (2013. gadā dzimušie un jaunāki).
 • S13; V13  (2010. gadā dzimušie un jaunāki).
 • S15; V15  (2008. gadā dzimušie un jaunāki).
 • S; V  (pieaugušie).
 • SB; VB  (tehniski vienkāršāka un īsāka distance).
 • S40, V40 (1983. gadā dzimušie un vecāki).
 • S50; V50  (1973. gadā dzimušie un vecāki).
 • S60; V60  (1963. gadā dzimušie un vecāki).
 • S70: V70 (1953. gadā dzimušie un vecāki).
 • OPEN iesācējiem un ar nelielām iemaņām orientēšanās sportā, pavēles distance ar brīvu starta laiku.

Aptuvenie distanču garumi:

 • S10, V10 marķēta distance 1.3 km.
 • S13  2.0 km, V13 1.8 km.
 • S15 2.5 km, V15  3.0 km.
 • S 4.6 km, V 6.0 km.
 • SB 2.7 km, VB 4.6 km.
 • S40 3.9 km, V40 5.0 km.
 • S50 3.6 km, V50 3.9 km.
 • S60 3.0 km, V60 3.6 km.
 • S70 2.5 km, V70 2.7 km.
 • OPEN  2–2.5 km.

Starts un starta kārtība:

 • 3 minūtes pirms starta dalībnieks reģistrējas, uzrādot tiesnesim SI kartes numuru.
 • 2 minūtes pirms starta saņem papildus leģendas.
 • 1 minūti pirms starta nostājas uz starta līnijas un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes paņem karti. Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo savas grupas karti.   
 • S10, V10, OPEN grupas startē pēc izvēles brīvā laikā, piesakoties pie starta tiesneša.

Atzīmēšanās:

 • Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent.
 • Dalībnieki, kuriem ir personīgais SportIdent, tā numurs jāuzrāda pieteikumā.
 • Sport Ident kartes noma – 1 eiro.

Dalības maksa:

 • S10,  V10,  S13, V13,  S15,  V15 – EUR 2,00
 • S60, V60, S70, V70, OPEN – EUR 5,00
 • S, V, SB, VB, V40, S40, S50, V50 – EUR 7,00
 • Liepājas pilsētas iedzīvotājiem – 50% atlaide.
 • Apmaksu iespējams veikt klātienē uz vietas vai ar pārskaitījumu uz orientēšanās kluba "DR-Krasts" kontu. Skatīt: kontakti un rekvizīti.

Ņem vērā:

 • Dalībnieki, piedaloties sacensībās, ir paši atbildīgi par jebkāda veida riskiem. Sacensību laikā katrs dalībnieks uzņemas pilnīgu atbildību par savām darbībām un veselības stāvokli. Par dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, un viņu darbībām sacensību arēnā, kā arī distances laikā atbild vecāki vai tajā brīdī atbildīgā persona.
 • Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm, lai popularizētu orientēšanās sportu, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Apbalvošana:

 • Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā ar medaļām un balvām.
 • OPEN grupas dalībniekus izlozes kārtībā apbalvos ar pārsteiguma balvām.
 • Dalībniekiem būs arī pārsteiguma balvas.

 Pieteikšanās:

 

Kontaktinformācija:

Jānis Bethers
Tel.: 29 199 411 

Starta protokols būs apskatāms 6.10.2023. ap plkst. 18.00.

 

Nākamie pasākumi

 • 18.06.2024. Bārta
 • 25.06.2024. Beberliņi
 • 09.07.2024. Ploce
 • 16.07.2024. Pāvilostas ziemeļi

Mūs atbalsta